Tepelná čerpadla pro panelové domy – paneláky

Specifikem v několika málo zemích je napojení velkého množství bytových domů na centrální zásobování teplem. Legislativní obtížnost odpojení od centrálního vytápění podstatným způsobem zhoršuje postavení zákazníků a způsobuje vysoké ceny dálkového tepla. Tepelná čerpadla vyvinutá speciálně pro bytové domy tak mají velmi rychlou návratnost investice a nabízejí opravdu zajímavé úspory. Obecně platí, že monopolní a oligarchické postavení vede k maximalizaci zisku monopolisty.

Kromě centrálního vytápění, plynového kotle či kotle na plynová paliva pro panelové domy existuje ještě jedna alternativa. Jde o tepelná čerpadla pro panelové domy, o mnoho modernější a úspornější technologie, než výše uvedená zařízení. Každý panelový dům hledá možnost, jak vydat méně prostředků za vytápění. Pochopitelně prvním opatřením je zateplení budovy. Dalším však je přímo princip vytápění budovy. Jediným efektivním řešením v současnosti je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelná čerpadla pro paneláky vytvářejí teplo a teplou vodu ne za více než 300,- Kč / GJ! Na rozdíl od rodinných domů nelze tepelné čerpadlo pro panelové domy na okolní pozemek, protože ten většinou panelový dům nevlastní. Nelze ho také umístit na střechu, protože je stará a hrozilo by zatékání. Nebo je naopak nová a hrozilo by poškození či ztráta záruky. Tepelné čerpadlo se proto umísťuje do přízemí do bývalých prádelen, koláren, kočárkáren apod. S tím souvisí i speciální technologie pro tepelná čerpadla pro paneláky - snížená hlučnost, minimální vibrace, vysoká účinnost a samozřejmě dlouhá životnost. Rozhodně nedoporučujeme složit zařízení z malých tepelných čerpadel pro rodinné domy. Cena tepelných čerpadel, akumulačních nádob a zásobníků teplé vody se například pro panelový dům o 40 bytech pohybuje kolem 1,8 mil. Kč na klíč. Návratnost investice závisí na cenách tepla z centrálního zdroje tepla (CZT) a pohybuje se v rozmezí 3,5 roku (při ceně 750,-Kč/GJ) až 7 let (při ceně 550,- GJ). Životnost tepelného čerpadla je 20 let.

Proč tepelná čerpadla do paneláku?

  • pomocí tepelného čerpadla vyrobíte 1 GJ za cenu pohybující se kolem 250 - 300,- Kč
  • cena tepla z CZT se bude rychle zvyšovat protože:
    • Teplárnám se ukončují smlouvy na uhlí a nová cena za uhlí je až dvojnásobná
    • Díky zateplování a postupnému odpojování panelových domů se snižuje odběr tepla, fixní náklady teplárnám však neklesají. To se projevuje ve zvyšující se ceně za prodaný GJ tepla.
    • Od roku 2016 vstoupí v Evropské unii do platnosti nové emisní limity a teplárny musí mohutně investovat do nákladných filtrací. To se také samozřejmě následně započte do ceny tepla.
  • Odpojení od CZT je zatím možné a legální
  • Čím více poroste cena energií, tím vyšší budou úspory s tepelnými čerpadly

Ocenění pro tepelná čerpadla pro paneláky

Výrobci tepelných čerpadel pro paneláky získali mnoho významných ocenění na mezinárodních i tuzemských veletrzích a obdobných akcích.