Proč se odpojit?

Specifikem v několika málo zemích je napojení velkého množství bytových domů na centrální zásobování teplem. Legislativní obtížnost odpojení od centrálního vytápění podstatným způsobem zhoršuje postavení zákazníků a způsobuje vysoké ceny dálkového tepla. Tepelná čerpadla vyvinutá speciálně pro bytové domy tak mají velmi rychlou návratnost investice a nabízejí opravdu zajímavé úspory. Obecně platí, že monopolní a oligarchické postavení vede k maximalizaci zisku monopolisty.

Cena tepla neustále roste. Teplárny jsou z důvodu zpřísňování emisních limitů nuceny k velkým rekonstrukcím a obrovským investicím. To se projeví v dalších a dalších nárůstech cen za teplo z tepláren do budoucna. Bohužel tedy éra zdražování centrálního vytápění již z principu věci nekončí. Pozorujeme mnohem větší snahu tepláren ztížit nebo znemožnit odpojení, nežli zákazníkům cenu tepla snížit.