Odpojení od teplárny

Odpojení od teplárny probíhá někde hladce, jinde nikoliv. Tam, kde mají místní politici vazbu na místní teplárnu, mohou na místním stavebním úřadu nastat potíže s vydáním stavebního povolení. Zabránit odpojení není možné. Ale zdržení v řádech měsíců ano.

Dle metodiky MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) je nutné odpojení od soustavy CZT posuzovat jako změnu dokončené stavby.

Podklady nutné pro odpojení v rámci SŘ dle §110 stavebního zákona:

  • projektová dokumentace příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  • závazná stanoviska dotčených orgánů:
    • SEI (Státní energetická inspekce)
    • HZS (Hasičský záchranný sbor)
    • HS   (Hygienická stanice)
    • OŽP (Odbor životního prostředí)

Účastnící řízení

Velký problém vzniká na některých stavebních úřadech, kde je město akcionářem tepláren a politici jsou obsazeni v dozorčích radách tepláren. Nastávají obstrukce, nesmyslné požadavky a zdržovací taktika.

Problematiku odpojení upravuje také energetický zákon 458/2000 Sb.

Podle § 77 odst. 5 může být změna provedena pouze na základě SŘ se souhlasem orgánu ochrany ŽP a v souladu s ÚEK (územní energetická koncepce). ÚEK je ale opatření obecné povahy – nemůže ukládat povinnosti!